Friday, November 16, 2012

ไม่ต้องกลัว - LIPTA w/chord guitar pdf
Download PDF Chord Guitar Click Here >>> Download


ไม่ต้องกลัว – ลิปตา

Intro: C/C/Am7/Am7/Dm7/Dm7/G/G

              C
ไม่ว่าเมื่อไหร่ วันเวลาก็ยังคงหมุนไป
              Am7
ไม่ว่าเมื่อไหร่ ทุกๆ อย่างก็ต้องเปลี่ยนผันไป
           Dm7
เพราะชีวิต ก็เปลี่ยนแปลงทุกวัน
              C
แต่ใจของฉัน จะมั่นคงและคงเดิมอย่างนั้น
                   Am7
อ้อมกอดของฉัน จะประคองเธอในทุกๆ วัน
          Dm7                    G
และตัวฉัน จะไม่ยอมเปลี่ยนไป

                       Fmaj7 Fm           Em7   Am7
          *และตอนนี้..         ที่เธอต้องทุกข์ใจ
                          Dm7                   G
          มันไม่ต่างอะไร กับความรู้สึกของฉัน

            Fmaj7                G/F
**จะดูแลเธอคนเดียวตลอดไป
                 Em                    Am
จะคอยเคียงข้างไม่ว่าเธออยู่ที่ใด
             Em                          G
จะอยู่เป็นคนสุดท้ายและจะไม่ไปไหน
                  C                C7
ให้เธอจงเชื่อใจคนอย่างฉัน
        F                      Fm
จะรักเธอคนเดียวขอสัญญา
               Em                                  Am
เพราะกาลเวลาไม่อาจจะเปลี่ยนใจฉัน
          Dm        G                        C (Am)
เธอไม่ต้องกลัว เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน

                      C
          อาจมีบางคน ที่เข้ามาแล้วต้องร้างลาไกล
                       Am7
          บางคนเพียงพบ แล้วเลาก็ได้พราดจากกัน
                  Dm                G7
          แต่ว่าฉัน ไม่ใช่หนึ่งในนั้น

                         (ซ้ำ */**)
   Dm             G
เธอไม่ต้องกลัว เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน

(ดนตรี) C/C/Am7/Am7/Dm7/Dm7/G/G

No comments:

Post a Comment