Thursday, September 20, 2012

รูปถ่ายที่หายไป - Peacemaker w/chord guitarpdf. chord guitar click here >>> download


รูปถ่ายที่หายไป - peacemaker
INTRO:/Bm/D/(2 Times)

        Bm                           D
             นั่งค้นรูปภาพที่เราเคยถ่ายไว้

Bm                       D
    ก็พบรูปภาพที่ทำให้น้ำตาไหล

                            Gsus2
            * ถ่ายมาด้วยกันสองใบ

          Bm
เก็บไว้ที่เธอและฉัน

G         Em
  แต่หนึ่งใบนั้น ที่เคยผูกพัน

         Asus4
  มันได้หายไป
                                  D
            ** ไม่อยากให้เธอลืมภาพนั้น
              Bm
ที่ฉันก็ยังไม่เคยลืมมัน

Gsus2
วันผ่านไป

       Asus4
แต่ในใจยังคงจะเหมือนเดิม
                  D
           *** จำได้ไหม

                    Bm
มาทบมาทวนอีกทีได้ไหม

Gsus2
รูปที่หายไป

          Asus4                       D
อยากให้มันคืนมาตรงนี้ คู่กันเหมือนวันเก่า

Bm                     D
   ทุกที่ที่ไปฉันยังจดจำไว้

Bm                        D
   และรูปที่ถ่ายก็ยังเก็บไว้อย่างดี

          (ซ้ำ *, **, ***)

SOLO:/D/Bm/Gsus2/Asus4/

          (ซ้ำ *, **, ***)

SOLO:/Bm/D/(2 Times)

No comments:

Post a Comment