Wednesday, October 10, 2012

ให้เธอ - อัสนี,วสันต์ w/chord guitar pdfDownload PDF Chord Guitar Click Here >>> Download 

ให้เธอ – อัสนี,วสันต์

 

ดนตรี:G/Bm/C/G/G
 
Bm           C                 G
ฟ้า  และท้องทะเลกับลมนั้นมีอยู่
             Bm   C                     G      Bm/C/D
และใครจะรู้  จะรู้ว่ามีอะไรในใจฉัน
   C                        G          C                      G
ก็คงจะมีอะไรไว้ให้กัน  ก็คงจะมีแต่วันที่สดใส
  Am                               Bm              C    G     G
ก็คงมีเดือนและดาวดวงนั้นที่เธอฝันใฝ่....
Bm           C                            G
ฟ้า  และท้องทะเลกับลมนั้นรู้อยู่
          Bm  C                          G        Bm/C/D
และเธอก็รู้  ก็รู้ว่ามีแต่เธอในใจฉัน
     C                                 G           C                           G
จะเก็บเอาความห่วงใยไว้ให้กัน  เก็บเอาคืนและวันที่ดีไว้
Am                                    Bm               C               G     G
เก็บเอาเดือนและดาวดวงนั้นที่เธอฝันใฝ่  มาให้เธอ
D                B               C                             G
จะรักเพียงเธอ  และพร้อมจะทำให้เธอสดใส
Em      A      Am                       D
ฉันมั่นใจ  เรามีอะไรอะไรที่เข้ากัน
 
     C                     G               Am                    G
*ก็คงจะมีแต่เธอที่รู้ใจกัน  ก็คงจะมีแต่เธอเท่านั้น
  Am                            A                       D     D
ก็เธอคือดวงตะวัน  ที่ฉันนั้นมีอยู่ต็มหัวใจ
 
    Bm      C                               G
**แม้  ดินฟ้าจะเป็นอย่างไรก็ยังอยู่   
         Bm   C                           G         Bm/C/D
ก็ใจมันรู้  มันรู้ว่ามีสิ่งเดียวคือเธอนั้น
    C                                   G           C                            G
จะเก็บเอาความห่วงใยไว้ให้กัน  เก็บเอาคืนและวันที่ซึ้งใจ
Am                                   Bm                C             G      G
เก็บเอาเดือนและดาวดวงนั้นที่เธอฝันใฝ่  มาให้เธอ
 
ดนตรี:D/B/Em/A  Am/Bm/C/D
 
(ซ้ำ  *  /  **)
 
            G     G
มาให้เธอ
 
ดนตรี:G

 
No comments:

Post a Comment