Tuesday, October 9, 2012

โรงเรียนของหนู - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ w/chord guitar pdfDownload PDF Chord Guitar Click Here >>> Download


โรงเรียนของหนู พงษ์สิทธิ์

Intro : G Em Am D7
 
G                                Em
สายลมหนาวพัดโบกโบยพลิ้วดูแล้วสวยใสๆ 
Am                      D7
เย็นลมเย็นไหวๆ สวยงาม
G                      Em
บ้านอยู่ไกลทุรกันดารโรงเรียนอยู่หลังเขา
Am                     D7
มีแต่เราพวกเราไม่มีใคร
             Em                    D7               G
 **  ยามร้อนแสนร้อน ยามหนาวก็หรสวถึงใจ
               Am      D7
ไม่มีผ้าห่มคลุม....กาย
G                         Em
โรงเรียนมีครูหนึ่งคน ครูผู้สียสละตน
Am                               D7
อดทนอยู่ห่าวไกลความสบาย
G                      Em
ใช่จะวอนให้เห็นใจ ความสำนึกต่อเพื่อนไทย
Am                      D7
ไทยกับไทยแตกต่างกัน
           Em                 D7
** โรงเรียนของหนูอยู่ไกล ไกล๋ ไกล..
           Em          D7               G
อยากให้คุณๆ หันมอง โรงเรียนของหนู
 
Solo : G Em Am D7 G Em Am D7
 
(ซ้ำ *,**) 

No comments:

Post a Comment