Sunday, October 7, 2012

ยิ่งกว่าเสียใจ - พันซ์ w/chord guitar pdfDownload PDf Chord Guitar Click Here >>> Download


ยิ่งกว่าเสียใจ


Intro : B/B/G#m/F#m

         B          G#m
  เสียแรงที่รัก เสียแรงที่ไว้ใจ
    C#m/F#m/B     
  ไม่นึกว่าจะทำได้ลงคอ
      B   G#m/C#m/F#m
  ช่วยตอบสักคำ ทำไมไม่รู้จักพอ
    C#m F#m     A  
  ทำไมใจเธอถม ไม่เคยเต็ม


           B           G#m
  เสียแรงที่หวง เสียแรงที่ทุ่มเท
      C#m    F#m   B
  ไม่เห็นใจกันบ้างเลยหรืออย่างไร
     B           G#m     F#m
  เธอทำอย่างนี้ ฉันจะมองหน้าใครได้
     C#m   F#m B
  ทำไมใจเธอร้ายเหลือเกิน


         C#m    G#m
  ไม่เห็นกับตา ก็คงไม่เชื่อ
         C#m       B  
  ไม่เจอกับตัว คงโง่ไปอีกนาน


    B           G#m
 * คนรักกันไม่น่าจะทำได้ลง
     C#m           F#m  
   ความซื่อตรงไม่มีบ้างเลยหรือไร
      B           G#m
   ถึงแม้วันนี้ เราต้องตายจากกันไป
     C#m    F#m   B/B/G#m/F#m    
   ยังไม่เสียใจ.......เท่านี้เลย
  
          B           G#m
  เสียแรงที่หวง เสียแรงที่ทุ่มเท
      C#m    F#m   B
  ไม่เห็นใจกันบ้างเลยหรืออย่างไร
     B           G#m     F#m
  เธอทำอย่างนี้ ฉันจะมองหน้าใครได้
     C#m  F#m   B
  ทำไมใจเธอร้ายเหลือเกิน

        B              G#m
  ที่เสียน้ำตาวันนี้ ไม่ใช่เพราะเธอทิ้งฉันไป
   C#m       F#m
  แต่เสียใจที่ลืมเธอลง

 (*)

   B           G#m
   คนรักกันไม่น่าจะทำได้ลง
     C#m           F#m  
   ความซื่อตรงไม่มีบ้างเลยหรือไร
      B           G#m
   ถึงแม้วันนี้ เราต้องตายจากกันไป
     C#m    F#m  B/G#m/F#m    
   ยังไม่เสียใจ.......เท่านี้เลย

No comments:

Post a Comment